Børns Biblioteker

Velkommen til biblioteksprojektet ” Børns biblioteker” ’s wiki.


Projektet er et samarbejdsprojekt mellem skole- og folkebiblioteker.Samarbejdspartnere er Københavns Kommune (v. Københavns Hovedbibliotek og Center for Informatik), Hvidovre Kommune (v.Hvidovre bibliotekerne og Pædagogisk center) og Professionshøjskolen København (UCC).Der er ligeledes tilknyttet forskere til projektet.Styrelsen for Bibliotek og Medier støtter økonomisk.

Formålet med projektet er: ” At forbedre bibliotekarernes arbejde med at understøtte børns mediedannelse og dermed livsvilkår, ved at skabe en fælles professionsviden, således at bibliotekarerne får viden og redskaber til konkret at understøtte mediedannelsen i deres daglige virke ”.


Formålet opfyldes ved at projektdeltagerne gennemgår et fælles forløb, hvor der arbejdes imod at erhverve en ny fælles viden på området.

Der afprøves en række aktiviteter for børn, der understøtter deres mediedannelse. Dette sker i et samarbejde mellem skole - og folkebiblioteker.
Der afprøves omkring 20 forskellige aktiviteter.

Slutresultatet er en fælles aktivitetsplan, der kan fungere som et værktøj for videre initiativer på landsplan.


Projektet afsluttes med en konference i august 2010.

For yderligere oplysninger kontakt: Projektleder Ingelise Nielseninniel@kff.kk.dk
Tlf. 3373 6094.